Skip to main content

第十九屆亞洲射箭錦標賽 - (11月1-9日、曼谷) - 領隊及參賽名單公佈

出發日期︰ 2015年11月1日
回程日期︰ 2015年11月9日

 

  曹啟俊 港島會 領隊
       
  沈潔蓓 警察會 女子複合弓隊員
       
  黃華恩 北區會 男子複合弓隊員
  李澤翹 喇沙會 男子複合弓隊員
  陳啟信 東青會 男子複合弓隊員
  徐偉雄 警察會 男子複合弓隊員
       
  徐頌嵐 警察會 女子反曲弓隊員
  蒲彥蓁 真光會 女子反曲弓隊員
  張凱筑 金信會 女子反曲弓隊員
       
  陳佐丞 喇沙會 男子反曲弓隊員
  李嘉威 港大會 男子反曲弓隊員
  徐駿文 青衣會 男子反曲弓隊員
  石文龍 鳳溪會 男子反曲弓隊員