Skip to main content

第十八屆亞運會( 8月19日-29日、印尼雅加達)領隊、教練及參賽名單公佈

出發日期︰ 2018年8月19日

回程日期︰ 2018年8月29日

男子反曲弓隊員

1 徐駿文  Chui Chun Man M2216 北區會
2 馬興健  Ma Hing Kin M3298 港大會
3 李嘉威 Lee Kar Wai, Calvin M0741 博雅會
4 溫梓杰 Wan Tsz Kit M3842 羿曦會

女子反曲弓隊員

 

1 林淑貞 Lam Shuk Ching Ada M5408 港島會
2 王卓盈 Wang Cheuk Ying M4355S 博雅會
3 徐頌昕 Tsui Chung Yan M2933 警察會
4 鄔思恩 Wu Sze Yan M3506s 心誠會

領隊

 

1 劉根雄 Lau Kun Hung Terry M0236E 沙田會

 

教練

1 陳金成 Chan Kam Shing  M0290 星箭會
2 林兆棠 Lam Siu Tong M0278 港島會