Skip to main content

第十四屆全國運動會(9月21日-25日、中國陝西) - 參賽名單公佈

初步預計出發日期︰ 2021918

初步預計抵港日期︰ 2021926

 

男子反曲弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

梁焯然

Leung Cheuk Yin

M4972S

北區會

2

馬興健

Ma Hing Kin

M3298

港大會

3

溫浚杰

Wan Chun Kit

M4099

羿曦會

 

女子反曲弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

鄭政怡

Cheng Ching Yi

M6101

致勝會

2

林淑貞

Lam Shuk Ching Ada

M5408

港島會

 

附加檔案大小
第十四屆全國運動會(9月21日-25日、中國陝西) - 參賽名單公佈.pdf410.31 KB
第十四屆全國運動會競賽日程.pdf204.45 KB