Skip to main content

第21屆亞洲射箭錦標賽2019 (11月21-29日、泰國曼谷) - 領隊及參賽名單公佈

出發日期︰ 2019年11月21日

回程日期︰ 2019年11月29日

 

男子複合弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

甄家勁

Yen Ka King

M4149

致勝會

2

崔俊杰

Tsui Chun Kit

M6340S

博雅會

3

劉志鴻

Lau Chi Hung

M3712

致勝會

4

陳孔琼

Chan Hung King

M1426

致勝會

 

女子複合弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

鄭鴻婷

Cheng Hung Ting

M3958

致勝會

2

童嘉慧

Tung Ka Wai

M5745S

沙田會

3

李慧康

Lee Wai Hong

M1946

北區會

4

陸燕衣

Luk Yin Yi

M2164

北區會

 

男子反曲弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

溫浚杰

Wan Chun Kit

M4099

金信會

2

徐駿文

Chui Chun Man

M2216

北區會

3

姚偉鷹

Fischer Dylan Wei Ying

M5808S

致勝會

4

黃崇天

Wong Sung Tin

M5370S

喇沙會

 

女子反曲弓隊員

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

鄔思恩

Wu Sze Yan

M3506S

心誠會

2

林淑貞

Lam Shuk Ching Ada

M5408

港島會

 

領隊

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

冼玉蓮

Sin Yuk Lin

M3060

青衣會

2

余鑑明

Yu Ka Ming

M0354E

聖保羅會

 

附加檔案大小
第21屆亞洲射箭錦標賽2019 - 領隊及參賽名單公佈100.11 KB