Skip to main content

2019年度香港青少年射箭集訓隊 - 海外交流活動入選名單

出發日期︰ 2019年6月25日

抵港日期︰ 2019年6月30日

 

男子反曲弓青年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

黃崇天

Wong Sung Tin

M5370S

喇沙會

2

鄭瑋釗

Cheng Wai Chiu

M5513S

港島東會

3

梁焯然

Leung Cheuk Yin

M4972S

北區會

4

郭賢霽

Kwok Yin Chai

M5332S

東青會

5

鄔仕仁

Wu Shi Yan

M5791S

心誠會

       

女子反曲弓青年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

潘煒晴

Poon Wei Ching Natalie

M5533S

東青會

2

曾淼騫

Tsang Miu Hin

M5536S

東青會

3

陳紫寧

Chan Tsz Ning

M4683S

真光會

4

何靖昕

Ho Ching Yan Gwen

M5534S

東青會

5

陳穎彤

Chan Wing Tung

M5529S

東青會


男子反曲弓少年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

/

Fischer Dylan Wei Ying

M5808S

致勝會

2

湯迦立

Tong Caleb

M6102S

東青會


女子反曲弓少年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

張梓諾

Cheung Tsz Lok Rachel

M5961S

警察會

2

梁樂堯

Leung Lok Yiu

M5735S

真光會

3

鄧淑穎

Tang Shuk Wing

M6426S

東青會

4

李曉柔

Lee Hiu Yau

M6442S

真光會

5

陳彥蓁

Chan Yin Tsun

M5967S

真光會


男子複合弓青年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

李邁廷

Pinili Martin Antoine Marino

M6047S

卓山會

2

廖培楷

Lew Pui Kai

M5326S

喇沙會

3

畢倬維

Pat Cheuk Wai

M6848S

星箭會


男子複合弓少年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

梁晉熙

Leung Chun Hei

M5591S

沙田會

2

魏澔遵

Ngai Ho Chun

M5765S

聖保羅會


女子複合弓少年組

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

童嘉慧

Tung Ka Wai

M5745S

沙田會

2

林靜嵐

Lam Ching Nam Jasmine

M6140S

東青會

3

楊芷齊

Yeung Tsz Chai

M4934S

東青會

4

張藝瓊

Chang Ngai King

M6936S

東青會


隨隊教練

 

中文姓名

英文姓名

射手號碼

屬會

1

楊安鍵

Yeung On Kin

M0300

東青會

2

蘇文健

So Man Kin

M2535

心誠會

 

附加檔案大小
2019年度香港青少年射箭集訓隊 - 海外交流活動入選名單145.45 KB