Skip to main content

香港中文大學射藝會

地址 沙田香港中文大學射藝會
聯絡人 陳穎珩 小姐
電話  
電郵
網頁 http://cuarchery.xanga.com/
練習場地 夏鼎基射箭場金
練習時間 每星期五 1800-2000
最新消息 暫時未有