Skip to main content

綠林射箭會

地址  
聯絡人 鄧建中先生
電話  
電郵
 
網頁  
練習場地 深水埗長發街38 號 佛教大雄中學
練習時間 不開放予公眾人士使用
最新消息 暫時未有